Tartu Ülikool    TTÜ    EMÜ eng

Projekti toetus: 19 000 000 krooni.

Projekti periood: 01.09.2009-30.06.2015

Projekti koordineerib SA Archimedes, Tea Tassa, tel 7300 396

Projekti koordineerib Tartu Ülikoolis Lilian Kadaja-Saarepuu, tel +372 5536148

Projekti lühikirjeldus: Biomeditsiini ja Biotehnoloogia doktorikool (projekt nr 1.2.0401.09-0073) on loodud perioodi 2007-2013 Euroopa Liidu Struktuuritoetuse seaduse meetme Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine alameetme Doktorikoolid raames. Projekti eesmärk on Eesti teadmistepõhise ja infoühiskonna arengu tugevdamine läbi siseriikliku ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike, millesse on kaasatud ülikoolid, teadus- ja arenduskeskused, tippkeskused ning era- ja avaliku sektor. Loodav "Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool" (BMBT DK) hõlmab kogu Eesti biomeditsiini ja biotehnoloogia eriala kompetentsi. Loodava projekti eesmärkideks on tõsta doktoriõppe juhendamise efektiivsust, aidata kaasa rahvusvaheliselt tunnustatud doktorikraadiga teadustöötajate arvu tõusule ning tagada kõrgetasemelise ja jätkusuutliku doktoriõppe kasv.
Mis on doktorikool
Tutvustus | Eesmärgid | Tegevused | Inimesed

Doktorikooli kuulumine

Finantseerimise põhimõtted

Doktorikooli poolt toetatavad tegevused
Doktorantidele | Välisesinejatele

Taotlemine
Lähetustoetuse taotlemine

Partnerid

Doktorikooli tegevused
Kaitsmised | Suve- ja talvekoolid | Seminarid | Kursused

Kontaktid

©Tartu Ülikool